Meer budgethouders over naar nieuw PGB Portaal

De budgethouders van de zorgkantoren Apeldoorn/Zutphen, Zwolle en Drenthe van Zilveren Kruis starten als eerste.

Dit jaar gaan ruim 21.000 budgethouders over naar het nieuw PGB Portaal. Ze hebben de eerste brief van hun zorgkantoor ontvangen.

In deze brief gaat het over het regelen van de vertegenwoordiger. Dat is de eerste stap die nodig is. Degene die bij het zorgkantoor bekend is als vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp, is namelijk ook degene die in het portaal de financiële zaken kan regelen. Het kan nu nog zo zijn dat bij de SVB een ander is geregistreerd. Het is daarom belangrijk dat je de juiste vertegenwoordiger doorgeeft aan het zorgkantoor.

Waarom is er een nieuw PGB Portaal?

Het pgb portaal biedt oplossingen voor een aantal knelpunten. En het portaal is snel, gemakkelijk, overzichtelijk en veilig. Het verlicht de administratieve lasten en het is eenvoudiger om je administratie te doen.

Voordelen zijn onder meer:

 • Je houdt overzicht over je budget.
 • Je sluit digitaal zorgovereenkomsten af met je zorgverleners en zorgkantoren kunnen ze digitaal controleren.
 • Je weet zeker dat je voldoet aan de wet- en regelgeving.
 • Het voorkomt fouten, er wordt direct gecontroleerd of een declaratie klopt.
 • Je hoeft niet elke keer opnieuw je gegevens aan te leveren.

De huidige gebruikers zijn zeer tevreden over het portaal. Dat geldt voor budgethouders en zorgverleners. Ze geven het portaal gemiddeld een 7,9.

Wil je al uitleg over het portaal? Ga dan naar mijnpgb.nl.

Stap voor stap

De dienstverlening aan budgethouders is het belangrijkst. Daarom wordt het portaal stap voor stap ingevoerd. Op deze manier kunnen ervaringen van alle gebruikers telkens worden verwerkt in het systeem. Wij willen het liefst dat alle budgethouders zo snel mogelijk kunnen overgaan. Alleen gaat zorgvuldigheid wel boven snelheid.

Positief kritisch

Wij blijven onze invloed uitoefenen bij de besluitvorming en ontwikkeling rond het pgb portaal. Het uitgangspunt is dat het portaal voor budgethouders veilig is, de administratieve lasten verlicht en het eenvoudiger maakt om je administratie te doen. Onze positief kritische blik blijft bij de verdere doorontwikkeling hierop gericht.

Bron: pgb.nl

Bent u mantelzorger?

Bent u mantelzorger? Thuis in Cliëntondersteuning helpt u de weg te vinden in regelgeving en de balans terug te vinden tussen werk en zorg.

Bent u mantelzorger?

Bent u mantelzorger? En bent u één van die ruim 2,6 miljoen mensen in Nederland die elke dag zorgt voor een chronisch zieke partner? Of een zorgintensief kind of hulpbehoevende ouder. Maar voor het geven van die zorg krijgt u niet betaald? Dan behoort u tot die groep mensen die mantelzorgers wordt genoemd.

Een aantal voorbeelden:

 • De moeder die haar gehandicapte dochter iedere dag verzorgt, of die haar zoon met PDD-NOS helpt met structuur.
 • Of de zoon die zijn ouder wordende moeder helpt bij het huishouden.
 • Maar ook de echtgenote die snel haar boodschappen doet omdat haar man niet alleen thuis kan blijven.
 • En de dochter die haar verslaafde vader helpt bij zijn dagindeling.

Door het vele regelwerk dat bij die zorg komt kijken hebben mantelzorgers vaak minder tijd voor zichzelf. Want het probleem is vaak, dat men niet weet wat er allemaal mogelijk is. En waar hij of zij hulp of ondersteuning kan aanvragen. (Wmo, CIZ, Zorgverzekeraar)

Bent u mantelzorger en herkent u zich in een van de onderstaande situaties?

 • doordat u medische afspraken heeft als mantelzorger meldt u zich ziek op uw werk… of u heeft gewoon even geen puf meer!
 • Lastenverlichtende maatregelen? U weet niet of u daarvoor in aanmerking komt!
 • U bent onvoldoende bekend met het aanbod van voorzieningen in uw omgeving!
 • De weg die u moet afleggen voor de juiste zorg is bij u onvoldoende bekend!
 • De (on)bereikbaarheid van instanties of het zoeken naar de juiste contactpersoon is voor u een probleem!
 • En dan het invullen van moeilijke formulieren!
 • U raakt vermoeid door de vele taken en verantwoordelijkheden die op uw schouders rusten: de zorg, uw werk, uw kinderen, hobby, andere activiteiten!

U loopt vast in de regelgeving en de kleine lettertjes?

De mantelzorgmakelaars van Thuis in Cliëntondersteuning kunnen u helpen uw vragen te beantwoorden. Want zij kunnen vóór en met u de juiste weg bewandelen en helpen de balans terug te vinden tussen werk en zorg.

Wilt u meer weten neem dan contact met mij op!

Regeltaken van mantelzorgers

Regeltaken van mantelzorgers | Een mantelzorgmakelaar kan de mantelzorger ondersteuning bieden bij veel voorkomende regeltaken.

Regeltaken van mantelzorgers:
Als mantelzorger bent u veel tijd kwijt aan het regelen van de juiste zorg. Vaak bent u ook niet op de hoogte van de wetten en mogelijkheden. En loopt u misschien kansen mis. Of u heeft minder tijd beschikbaar voor de dingen die u ook graag zou willen.
De mantelzorgmakelaars van Thuis in Clientondersteuning weten bij welke instanties ze moet aankloppen voor ondersteuning. En daardoor zijn ze in staat goede en efficiënte oplossingen te creëren op het gebied van:

 • Zorg en welzijn
 • Wonen
 • Inkomen en uitkeringen
 • Arbeid en verlof
 • Wet- en regelgeving
 • Verzekeringen
 • Persoonsgebonden Budget (PGB)

Regeltaken

In een eerste gesprek bekijkt onze mantelzorgmakelaar samen met u wat uw behoeften zijn op het gebied van zorg, welzijn en werken.
Regeltaken van mantelzorgers zijn bijvoorbeeld:

 • Het aanvragen en regelen van zorg
 • bemiddelen tussen u en uw werkgever over de afstemming werk en zorg
 • Informatie over uw cao of verzekeringen
 • het zoeken naar een passend zorg- en ondersteuningsaanbod voor u en uw zorgvrager
 • Onderhouden van contacten met uitkerende instanties zoals het CAK, Gemeenten of UWV
 • Hulp bij het aanvragen van indicaties bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of zorgverzekering, Gemeenten (Wmo)
 • het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB) het organiseren van persoonlijke hulp op maat (vervoer, opvang, woningaanpassing)
 • informatie op het gebied van wet- en regelgeving, voorzieningen en voorschriften
 • Opstellen van bezwaarschriften of klachten

Het zijn taken waar u, nu of in de toekomst, mee te maken krijgt. Thuis in Clientondersteuning kan u bij al deze taken helpen.
Meer weten? Neem contact met ons op!

Mantelzorg kosten en vergoedingen

Mantelzorg kosten en vergoedingen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de kosten, die u voor mij als mantelzorgmakelaar maakt, te vergoeden

Mantelzorg kosten en vergoedingen

Thuis in Clientondersteuning speelt in op de huidige ontwikkelingen in de zorgwetgeving. Gemeenten en zorgverzekeraars nemen delen van de AWBZ over. Daarmee verandert uw recht op zorg. U moet vaker zelf op zoek naar oplossingen. Welke mogelijkheden zijn er nog wél? En waar vindt u deze? Wij van Thuis in Clientondersteuning helpen u hierin op weg. Steeds meer zorgverzekeraars zien dat en vergoeden de dienstverlening van de mantelzorgmakelaar.

Maar er zijn meer mogelijkheden.

Uw aanvullende verzekering

De volgende zorgverzekeraars vergoeden de inzet van een mantelzorgmakelaar vanuit een aanvullend zorgverzekeringspakket: VGZ, De Friesland, CZ (basisverzekering), Menzis, PMA, Univé, Salland (ZorgDirect), HollandZorg, Turien&Co (VGZ en ASR), United Consumers, ZEKUR (Univé), IAK Verzekeringen, IZA gezondsamen, IZZ, de Amersfoortse, Zilveren Kruis en het collectief van de Unie KBO. Sommige verzekeraars beoordelen vooraf via hun telefonische helpdesk of u voor hulp van de mantelzorgmakelaar in aanmerking komt. Voor een volledig overzicht, klik hier. Uiteraard kunt u bij vragen ook contact met mij opnemen.

Eventuele werkgevers collectieven zoals bijvoorbeeld de gemeente-polissen en zorgprofessionals-polissen zijn hier niet in meegenomen. Hebt u een collectiviteitsverzekering, informeer dan bij uw verzekeraar of de inzet van de mantelzorgmakelaar wordt vergoed.

Uw werkgever

Als u mantelzorg combineert met een betaalde baan, informeer dan bij uw werkgever naar een eventuele vergoeding. De inzet van de mantelzorgmakelaar leidt vaak tot preventie en reductie van het ziekteverzuim. Uw werkgevers heeft daar immers ook belang bij. Een vergoeding is in ieder geval mogelijk wanneer u te maken krijgt met een bedrijfsarts die werkzaam is via Immediator.

Het persoonsgebonden budget

U kunt de dienstverlening van Thuis in Clientondersteuning ook betalen uit het verantwoordingsvrije bedrag van uw PGB. Ook in 2020 blijft dit tot de mogelijkheden behoren. In een aantal gemeenten kunt u een PGB aanvragen voor de ondersteuning door onze onafhankelijke clientondersteuners.

De Fryske Marren en Zeewolde

Een aantal gemeenten in Nederland vergoedt de kosten van de mantelzorgmakelaar uit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Woont u in de gemeente De Fryske Marren of in de gemeente Zeewolde? Dan kunt u kosteloos gebruik maken van de diensten van Thuis in Clientondersteuning. Wilt u hier meer over weten, neemt u dan contact met ons op.

Bent u particulier en kunt u geen aanspraak maken op welke vergoeding dan ook?

Ook dan kunt u gebruik maken van Thuis in Clientondersteuning.
Dan geldt ons uurtarief van € 62,00 exclusief BTW. Bij een afstand van meer dan 20 km enkele reis, brengen wij € 0,19 per km in rekening.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor u?
Wij nodigen u uit contact op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.

Belastingvoordeel Mantelzorgers

Belangrijke informatie voor mantelzorgers op het gebied van belastingvoordeel.  Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar

Heeft u een handicap of een chronische ziekte? Dan kunt u gebruik maken van de aftrek van specifieke zorgkosten of van andere belastingvoordelen. Doe aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2016. Dat kunt u doet in het voorjaar van 2017.  En heeft u hierover nog vragen dan kunt u zich wenden tot Thuis in Mantelzorg.

Specifieke zorgkosten
Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, zoals hulpmiddelen en voorzieningen? Dan komt u vrijwel zeker in aanmerking voor de aftrek van specifieke zorgkosten.

 • Genees- en heelkundige hulp
 • Reiskosten voor ziekenbezoek
 • Voorgeschreven medicijnen
 • Hulpmiddelen
 • Vervoer
 • Dieet op voorschrift van een arts of erkende diëtist
 • Extra uitgaven voor kleding en beddengoed
 • Woningaanpassingen
 • Andere aanpassingen
 • Uitgaven voor extra gezinshulp

Er geldt wel een drempel. Uw zorgkosten moeten hoger zijn dan die drempel. U kunt alleen de kosten boven de drempel aftrekken. De drempel is afhankelijk van uw inkomen.

Andere belastingvoordelen
De aftrek van specifieke zorgkosten is niet het enige belastingvoordeel waar mensen met een handicap of chronische ziekte gebruik van kunnen maken. Hieronder vindt u meer informatie over vijf regelingen:

 • De aftrek van uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar en ouder
 • De aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar
 • De jong gehandicapten korting
 • De aftrek van premies voor lijfrente ten behoeve van een gehandicapt kind of kleinkind
 • De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Algemene informatie en tips
Het belastingvoordeel komt niet vanzelf naar u toe. U moet er zelf iets voor doen. Uw eerste stap is aangifte doen! Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst. Daar kunt u ook het aangifteprogramma downloaden.

vergoedingen en regelingen voor mantelzorgers

Zorgt u voor een familielid, buur, vriend(in) of kennis? Als mantelzorger kunt u aanspraak maken op een aantal vergoedingen en regelingen.

Zorgt u voor een familielid, buur, vriend(in) of kennis? Dan is de kans groot dat u extra kosten maakt voor de zorg die u geeft. Denk aan autokosten, parkeergeld, maar ook kosten voor het doen van de was of hulp bij het huishouden. Of u bent misschien minder gaan werken. Als mantelzorger kunt u aanspraak maken op een aantal vergoedingen of regelingen.

Werk

De combinatie van werk en zorgtaken kan zwaar en lastig zijn. Om ervoor te zorgen dat u beide naast elkaar kunt blijven doen is belangrijk dat u niet overbelast raakt. Mak daarom als het (financieel) kan gebruik van wettelijke verlofregelingen, of pas in overleg met uw werkgever werktijden of arbeidsduur aan.

Calamiteitenverlof

Verlof dat u op kunt nemen als u onverwacht direct vrij moet nemen. Dit verlof kan een paar uur tot een paar dagen duren. De werkgever betaald 100% van het loon

Kortdurend zorgverlof

Verlof dat u kunt opnemen voor de zorg voor een ziek kind of een zieke partner of anderen in uw sociale omgeving. Dit verlof mag in totaal maximaal twee keer het aantal uren duren dat u werkt per week. De werkgever betaald 70% van het loon door (Tenzij anders in de CAO omschreven)

Langdurend zorgverlof

Onbetaald (tenzij ander in uw CAO) verlof dat u kunt opnemen als u voor een langere tijd moet zorgen voor een ziek kind, partner, ouder of iemand anders in uw sociale omgeving. U kunt maximaal zes keer de wekelijkse arbeidsduur opnemen. U kunt het verlof spreiden.

Uitkeringen

Samenwonen met degene voor wie u zorgt kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Dit omdat u als gezamenlijk huishouden/gehuwd wordt beschouwd of omdat u onder de kostendelersnorm valt.

Kostendelersnorm

Als u een uitkering heeft en de woning deelt met meer volwassenen dan geldt de kostendelersnorm. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw uitkering. De kostendelersnorm geldt voor de volgende uitkeringen:

 • participatiewet
 • uitkeringen oudere werklozen (IOAW)
 • Algemene nabestaandenwet (ANW)
 • Aanvullende Inkomens Ouderen (AIO-aanvulling)
 • Toeslagenwet: de wet die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum van personen met een WW, ZW, WIA, WAO, Wajong, WAZ, Wazo of IOW.

De kostendelersnorm voor de AOW is van de baan.

Tijdelijke Ontheffing sollicitatieplicht

Ontvangt u een WW- of bijstandsuitkering (participatiewet) en zorgt u minimaal drie maanden twintig uur per week voor een ander? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een ontheffing van uw sollicitatieplicht. Deze ontheffing duurt maximaal zes maanden. Die periode moet u gebruiken om vervangende zorg te regelen.

Mantelzorgforfait

Heeft u in een kalenderjaar minder dan 52 dagen loon uit dienstverband ontvangen omdat u een mantelzorg verleend? En werd kreeg daarvoor betaald uit een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan heeft u mogelijk recht op het mantelzorgforfait. Dit betekent dat de jaren waarin u de zorg verleende voor de helft meetellen als arbeidsverleden voor uw WW-uitkering.

Tegemoetkomingen

Als mantelzorger kunt u gebruik maken van vergoedingen. Hier staan een aantal mogelijkheden op een rij.

Belastingvrije schenking

Als mantelzorger heeft u vaak extra uitgaven. Denk aan reiskosten, waskosten, kinderopvang, telefoonkosten, etc. Uiteraard kan de zorvrager zelf zijn mantelzorger een vergoeding geven. Daarnaast kan de zorgvrager u belastingvrij een geldbedrag schenken.

Mantelzorgwaardering

Iedere gemeente heeft jaarlijks een budget om mantelzorgers te waarderen. Dit is verplicht vanuit de de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De mantelzorgwaardering verschilt per gemeente. De ene gemeente geeft een geldbedrag of een cadeaubon, de andere bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of een activiteit op de dag van de mantelzorg.

Tegemoetkoming meerkosten

Meerkosten zijn de extra kosten die iemand met en chronische ziekte of beperking heeft. Bijvoorbeeld eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning, vervoer, hulpmiddelen en aanpassingen. De zorgvrager kan wellicht een deel van deze meerkosten terugkrijgen van de belastingdienst. Zie meerkosten.nl

tweemaal kinderbijslag

Voor thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben, kunt u tweemaal kinderbijslag aanvragen bij de SVB.

Reis- en parkeerkosten

Als mantelzorger kunt u extra kosten maken voor vervoer en parkeren wanneer u naar uw naaste gaat om zorg te verlenen of een bezoek brengt aan het ziekenhuis.

Vergoeding reiskosten

Er bestaat geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers. Wel vergoeden sommige gemeenten reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Woont u samen met degene die u verzorgt? En is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kunt u de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Deze kosten vallen dan onder specifieke zorgkosten. Lees meer over de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Parkeerbeleid en –vergoedingen

Een aantal gemeenten verstrekt aan mantelzorgers een parkeervergunning. Daarmee kunt u voordeliger parkeren in de buurt van degene voor wie u zorgt. Informeer ernaar bij de gemeente waar deze persoon woont.

Openbaar vervoer

Kan degene die u verzorgt door een handicap niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Dan kan hij voor u een gratis OV-begeleiderskaart aanvragen bij Argonaut. U reist dan gratis mee. De OV-begeleiderskaart is geldig in treinen, metro’s, trams, bussen en Regiotaxi. Lees meer over de kaart op de website ovbegeleiderskaart.nl.

Belastingen

Wat u precies aan specifieke zorgkosten kunt aftrekken, leest u op de site van de belastingdienst. Op www.meerkosten.nl vindt u informatie over andere belastingvoordelen zoals:

 • aftrek van uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar of ouder
 • jonggehandicaptenkorting
 • lijfrente voor een gehandicapt (klein)kind

Vergoedingen van zorgverzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars biedt in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. Ook worden soms de diensten van een mantelzorgmakelaar vergoed. Bekijk het vergoedingenoverzicht.

Zorgverzekering en een Wlz-indicatie

Een zorgvrager met een Wlz-indicatie heeft niet altijd een uitgebreide zorgverzekering met aanvullend pakket nodig. De zorgkosten worden vaak vanuit de Wlz vergoed.

Vakantie

Mantelzorgers moeten meestal veel regelen voordat ze op vakantie kunnen. De zorg moet immers overgenomen worden. Het komt hard aan als de vakantie niet door kan gaan of vroegtijdig afgebroken moet worden.

Annuleringsverzekering
Er is een verzekering die in al deze gevallen de annuleringskosten dekt: de Mantelzorg Annuleringsverzekering. Allianz Global Assistance ontwikkelde deze verzekering op initiatief van Mezzo. Alleen Mezzo-leden kunnen de verzekering afsluiten.

Reisverzekering
Naast de annuleringsverzekering kunt u ook de Mantelzorg Reisverzekering afsluiten. Deze dekt onvoorziene kosten door ziekte, ongeval of diefstal in uw vakantie. Bovendien kunt u in geval van nood een beroep doen op de Mondial Assistance alarmcentrale. U krijgt direct hulp in het Nederlands. De hulpverleners zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk naar huis kunt. Zo kunt u met een gerust gevoel op vakantie!

Campagne Cliëntondersteuning

Veel mensen weten niet dat ze gebruik kunnen maken van een cliëntondersteuner bij het zoeken naar passende zorg en ondersteuning. Daarom is een campagne gestart: de Co-campagne.
Co staat voor cliëntondersteuner.

Start campagne cliëntondersteuning

De campagne Clientondersteuning begint bij een bezoek aan de website www.clientondersteuning.co.nl. Want daar staan video’s en artikelen waarin mensen over hun ervaringen met cliëntondersteuning vertellen. Daarnaast kunt u eenvoudig zien waar in uw buurt een cliëntondersteuner (Co) te vinden is. In de komende maanden zal de campagne cliëntondersteuning onder meer via social media verspreid worden.

Waarom Campagne Cliëntondersteuning?

Voorbeelden om te noemen:
Jan is mantelzorger voor zijn zwager Frank. Die heeft een Wlz-indicatie:
“Een cliëntondersteuner geeft rust in alle regelgeving. We hadden er zeker een jaar langer over gedaan als cliëntondersteuner Wendy er niet was geweest.”

Caspar zocht zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis:
“Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot dat Juliëtte niet meer thuis zou wonen. Ik sluit ook niet uit dat ons gezin  niet meer bij elkaar was, dat ik niet meer bij mijn vrouw was, omdat je elkaar volledig kwijtraakt in alleen maar zorg leveren.”[NK1]

Campagne Clientondersteuning laat meer zien

Wlz indicatie
Heeft u een Wlz-indicatie, omdat u vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg nodig heeft? Dan kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning via uw zorgkantoor of bij WlzClientondersteuning.nl.

Wmo-indicatie
Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen via hun gemeente cliëntondersteuning krijgen. In een aantal gemeenten kunt u bij Thuis in Clientondersteuning terecht voor ondersteuning.

Wat kan een cliënt­ondersteuner (Co) voor u betekenen?

Een Co is uw persoonlijke gids in de zorg. Want een cliëntondersteuner stelt uw wensen centraal. Het gaat erom hoe u uw leven wilt inrichten. En een cliëntondersteuner regelt zaken voor u en uw naasten als u dat niet (meer) lukt. een Co oordeelt niet. En is goed op de hoogte van de (lokale) mogelijkheden. Hij helpt u bij het vinden van passende zorg of ondersteuning.
Kortom: Een Co is iemand die u op weg helpt. De hulp van een cliëntondersteuner kost u niets.

Wilt u in contact komen met een clientondersteuner? Neem dan contact met ons op!
Meer informatie kunt u ook vinden op de website van ThuisinClientondersteuning.nl

Thuis in Clientondersteuning tekent netwerkconvenant

Thuis in Clientondersteuning heeft op woensdag 18 december een netwerkconvenant getekend tussen MEE Drenthe, Thuis in Cliëntondersteuning, Welzijn Mensenwerk, Zorggroep Noorderboog en de gemeente Meppel.

Meppel – 18 januari 2020
Op deze manier bundelen wij onze krachten op het gebied van onafhankelijke clientondersteuning voor alle inwoners van de gemeente Meppel. Binnen dit netwerk maken wij gebruik van elkaars kennis en ervaring zodat jouw vraag door de juiste organisatie kan worden opgepakt. Voor jou als inwoner is deze ondersteuning gratis en onafhankelijk. Klik hier voor meer informatie.

Skip to content