Begrippenlijst Mantelzorg

Begrippenlijst voor mantelzorgers rondom zorg.

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

 • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
 • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
 • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
 • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)

 

 

 • zorg in een instelling
 • een volledig zorgpakket thuis
 • een persoonsgebonden budget
 • een modulair pakket thuis

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-zorg. Hieraan betalen zorgvragers de eigen bijdrage. In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taken van het zorgkantoor.

 

Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Vanaf 2015 valt verpleging en verzorging aan huis niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige gaat daarbij een centrale rol vervullen. Deze bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

 • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
 • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
 • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
 • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)

 

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

Bij het combineren van mantelzorg en werk is het goed om te weten dat er verschillende verlofregelingen zijn in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De belangrijkste verlofregelingen waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen zijn:

 • Calamiteitenverlof
 • kortdurend zorgverlof
 • langdurend zorgverlof

 

Deze verlofmogelijkheden zijn wettelijk geregeld. Eventuele afwijkingen staan beschreven in uw arbeidsvoorwaarden of cao. Ik kan u voorlichten over de verschillende mogelijkheden die voor u specifiek van toepassing zijn.

 

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Per 1 januari 2015 is AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis.

 

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wordt de indicatie toegekend, dan kan de aanvrager kiezen voor:

 

 • zorg in een instelling
 • een volledig zorgpakket thuis
 • een persoonsgebonden budget
 • een modulair pakket thuis

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-zorg. Hieraan betalen zorgvragers de eigen bijdrage. In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taken van het zorgkantoor.

 

Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Vanaf 2015 valt verpleging en verzorging aan huis niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige gaat daarbij een centrale rol vervullen. Deze bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

 • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
 • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
 • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
 • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)

 

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben. De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of zorgkantoor (Awbz of Wet langdurige zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie over.

Verlofregelingen

Bij het combineren van mantelzorg en werk is het goed om te weten dat er verschillende verlofregelingen zijn in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De belangrijkste verlofregelingen waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen zijn:

 • Calamiteitenverlof
 • kortdurend zorgverlof
 • langdurend zorgverlof

 

Deze verlofmogelijkheden zijn wettelijk geregeld. Eventuele afwijkingen staan beschreven in uw arbeidsvoorwaarden of cao. Ik kan u voorlichten over de verschillende mogelijkheden die voor u specifiek van toepassing zijn.

 

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Per 1 januari 2015 is AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis.

 

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wordt de indicatie toegekend, dan kan de aanvrager kiezen voor:

 

 • zorg in een instelling
 • een volledig zorgpakket thuis
 • een persoonsgebonden budget
 • een modulair pakket thuis

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-zorg. Hieraan betalen zorgvragers de eigen bijdrage. In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taken van het zorgkantoor.

 

Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Vanaf 2015 valt verpleging en verzorging aan huis niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige gaat daarbij een centrale rol vervullen. Deze bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

 • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
 • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
 • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
 • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)

 

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

SVB staat voor Sociale verzekeringsbank en zorgt voor de administratieve uitvoering van de wetten en regelingen waarbij mensen geld ontvangen. Denk aan het PGB, de kinderbijslag en de AOW.

Trekkingsrecht

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt vanaf dan de batalingen vanuit het budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat is trekkingsrecht.

Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben. De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of zorgkantoor (Awbz of Wet langdurige zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie over.

Verlofregelingen

Bij het combineren van mantelzorg en werk is het goed om te weten dat er verschillende verlofregelingen zijn in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De belangrijkste verlofregelingen waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen zijn:

 • Calamiteitenverlof
 • kortdurend zorgverlof
 • langdurend zorgverlof

 

Deze verlofmogelijkheden zijn wettelijk geregeld. Eventuele afwijkingen staan beschreven in uw arbeidsvoorwaarden of cao. Ik kan u voorlichten over de verschillende mogelijkheden die voor u specifiek van toepassing zijn.

 

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Per 1 januari 2015 is AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis.

 

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wordt de indicatie toegekend, dan kan de aanvrager kiezen voor:

 

 • zorg in een instelling
 • een volledig zorgpakket thuis
 • een persoonsgebonden budget
 • een modulair pakket thuis

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-zorg. Hieraan betalen zorgvragers de eigen bijdrage. In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taken van het zorgkantoor.

 

Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Vanaf 2015 valt verpleging en verzorging aan huis niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige gaat daarbij een centrale rol vervullen. Deze bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

 • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
 • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
 • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
 • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)

 

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

Bij zowel de Wmo, Zvw als de Wlz kunt u in aanmerking komen voor een PGB. Per Wet wordt dit echter verschillend geregeld. Neemt u contact met mij op voor meer informatie.

SVB

SVB staat voor Sociale verzekeringsbank en zorgt voor de administratieve uitvoering van de wetten en regelingen waarbij mensen geld ontvangen. Denk aan het PGB, de kinderbijslag en de AOW.

Trekkingsrecht

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt vanaf dan de batalingen vanuit het budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat is trekkingsrecht.

Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben. De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of zorgkantoor (Awbz of Wet langdurige zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie over.

Verlofregelingen

Bij het combineren van mantelzorg en werk is het goed om te weten dat er verschillende verlofregelingen zijn in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De belangrijkste verlofregelingen waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen zijn:

 • Calamiteitenverlof
 • kortdurend zorgverlof
 • langdurend zorgverlof

 

Deze verlofmogelijkheden zijn wettelijk geregeld. Eventuele afwijkingen staan beschreven in uw arbeidsvoorwaarden of cao. Ik kan u voorlichten over de verschillende mogelijkheden die voor u specifiek van toepassing zijn.

 

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Per 1 januari 2015 is AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis.

 

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wordt de indicatie toegekend, dan kan de aanvrager kiezen voor:

 

 • zorg in een instelling
 • een volledig zorgpakket thuis
 • een persoonsgebonden budget
 • een modulair pakket thuis

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-zorg. Hieraan betalen zorgvragers de eigen bijdrage. In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taken van het zorgkantoor.

 

Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Vanaf 2015 valt verpleging en verzorging aan huis niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige gaat daarbij een centrale rol vervullen. Deze bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

 • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
 • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
 • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
 • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)

 

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

De Wmo wordt per gemeente geregeld.

PGB

Het PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Met een PGB kunt u uw zorg zelf regelen. U bepaalt wie uw zorgverlener wordt en op welke manier u die zorg ontvangt. U sluit zelf een overeenkomst met de zorgverlener van uw keuze. Ook legt u verantwoording af over uw uitgaven en houdt een administratie bij.

Bij zowel de Wmo, Zvw als de Wlz kunt u in aanmerking komen voor een PGB. Per Wet wordt dit echter verschillend geregeld. Neemt u contact met mij op voor meer informatie.

SVB

SVB staat voor Sociale verzekeringsbank en zorgt voor de administratieve uitvoering van de wetten en regelingen waarbij mensen geld ontvangen. Denk aan het PGB, de kinderbijslag en de AOW.

Trekkingsrecht

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt vanaf dan de batalingen vanuit het budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat is trekkingsrecht.

Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben. De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of zorgkantoor (Awbz of Wet langdurige zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie over.

Verlofregelingen

Bij het combineren van mantelzorg en werk is het goed om te weten dat er verschillende verlofregelingen zijn in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De belangrijkste verlofregelingen waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen zijn:

 • Calamiteitenverlof
 • kortdurend zorgverlof
 • langdurend zorgverlof

 

Deze verlofmogelijkheden zijn wettelijk geregeld. Eventuele afwijkingen staan beschreven in uw arbeidsvoorwaarden of cao. Ik kan u voorlichten over de verschillende mogelijkheden die voor u specifiek van toepassing zijn.

 

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Per 1 januari 2015 is AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis.

 

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wordt de indicatie toegekend, dan kan de aanvrager kiezen voor:

 

 • zorg in een instelling
 • een volledig zorgpakket thuis
 • een persoonsgebonden budget
 • een modulair pakket thuis

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-zorg. Hieraan betalen zorgvragers de eigen bijdrage. In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taken van het zorgkantoor.

 

Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Vanaf 2015 valt verpleging en verzorging aan huis niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige gaat daarbij een centrale rol vervullen. Deze bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

 • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
 • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
 • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
 • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)

 

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Dit wordt geregeld in de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke Ondersteuning). Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld.

De Wmo wordt per gemeente geregeld.

PGB

Het PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Met een PGB kunt u uw zorg zelf regelen. U bepaalt wie uw zorgverlener wordt en op welke manier u die zorg ontvangt. U sluit zelf een overeenkomst met de zorgverlener van uw keuze. Ook legt u verantwoording af over uw uitgaven en houdt een administratie bij.

Bij zowel de Wmo, Zvw als de Wlz kunt u in aanmerking komen voor een PGB. Per Wet wordt dit echter verschillend geregeld. Neemt u contact met mij op voor meer informatie.

SVB

SVB staat voor Sociale verzekeringsbank en zorgt voor de administratieve uitvoering van de wetten en regelingen waarbij mensen geld ontvangen. Denk aan het PGB, de kinderbijslag en de AOW.

Trekkingsrecht

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt vanaf dan de batalingen vanuit het budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat is trekkingsrecht.

Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben. De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of zorgkantoor (Awbz of Wet langdurige zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie over.

Verlofregelingen

Bij het combineren van mantelzorg en werk is het goed om te weten dat er verschillende verlofregelingen zijn in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De belangrijkste verlofregelingen waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen zijn:

 • Calamiteitenverlof
 • kortdurend zorgverlof
 • langdurend zorgverlof

 

Deze verlofmogelijkheden zijn wettelijk geregeld. Eventuele afwijkingen staan beschreven in uw arbeidsvoorwaarden of cao. Ik kan u voorlichten over de verschillende mogelijkheden die voor u specifiek van toepassing zijn.

 

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Per 1 januari 2015 is AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis.

 

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wordt de indicatie toegekend, dan kan de aanvrager kiezen voor:

 

 • zorg in een instelling
 • een volledig zorgpakket thuis
 • een persoonsgebonden budget
 • een modulair pakket thuis

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-zorg. Hieraan betalen zorgvragers de eigen bijdrage. In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taken van het zorgkantoor.

 

Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Vanaf 2015 valt verpleging en verzorging aan huis niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige gaat daarbij een centrale rol vervullen. Deze bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

 • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
 • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
 • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
 • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)

 

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

Vervangende zorg door een vrijwilliger, professional of instelling voor de mantelzorger die er even tussen uit wil. Dat kan variëren van enkele uren, een dag, een weekend of een vakantie.

Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Dit wordt geregeld in de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke Ondersteuning). Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld.

De Wmo wordt per gemeente geregeld.

PGB

Het PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Met een PGB kunt u uw zorg zelf regelen. U bepaalt wie uw zorgverlener wordt en op welke manier u die zorg ontvangt. U sluit zelf een overeenkomst met de zorgverlener van uw keuze. Ook legt u verantwoording af over uw uitgaven en houdt een administratie bij.

Bij zowel de Wmo, Zvw als de Wlz kunt u in aanmerking komen voor een PGB. Per Wet wordt dit echter verschillend geregeld. Neemt u contact met mij op voor meer informatie.

SVB

SVB staat voor Sociale verzekeringsbank en zorgt voor de administratieve uitvoering van de wetten en regelingen waarbij mensen geld ontvangen. Denk aan het PGB, de kinderbijslag en de AOW.

Trekkingsrecht

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt vanaf dan de batalingen vanuit het budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat is trekkingsrecht.

Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben. De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of zorgkantoor (Awbz of Wet langdurige zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie over.

Verlofregelingen

Bij het combineren van mantelzorg en werk is het goed om te weten dat er verschillende verlofregelingen zijn in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De belangrijkste verlofregelingen waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen zijn:

 • Calamiteitenverlof
 • kortdurend zorgverlof
 • langdurend zorgverlof

 

Deze verlofmogelijkheden zijn wettelijk geregeld. Eventuele afwijkingen staan beschreven in uw arbeidsvoorwaarden of cao. Ik kan u voorlichten over de verschillende mogelijkheden die voor u specifiek van toepassing zijn.

 

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Per 1 januari 2015 is AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis.

 

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wordt de indicatie toegekend, dan kan de aanvrager kiezen voor:

 

 • zorg in een instelling
 • een volledig zorgpakket thuis
 • een persoonsgebonden budget
 • een modulair pakket thuis

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-zorg. Hieraan betalen zorgvragers de eigen bijdrage. In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taken van het zorgkantoor.

 

Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Vanaf 2015 valt verpleging en verzorging aan huis niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige gaat daarbij een centrale rol vervullen. Deze bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

 • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
 • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
 • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
 • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)

 

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

Het mantelzorgcompliment is in 2014 afgeschaft. Veel gemeenten noemen het de mantelzorgwaardering. Iedere gemeente bepaalt nu op haar eigen wijze hoe zij deze waardering aan haar burgers uitgekeren.

Respijtzorg

Vervangende zorg door een vrijwilliger, professional of instelling voor de mantelzorger die er even tussen uit wil. Dat kan variëren van enkele uren, een dag, een weekend of een vakantie.

Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Dit wordt geregeld in de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke Ondersteuning). Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld.

De Wmo wordt per gemeente geregeld.

PGB

Het PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Met een PGB kunt u uw zorg zelf regelen. U bepaalt wie uw zorgverlener wordt en op welke manier u die zorg ontvangt. U sluit zelf een overeenkomst met de zorgverlener van uw keuze. Ook legt u verantwoording af over uw uitgaven en houdt een administratie bij.

Bij zowel de Wmo, Zvw als de Wlz kunt u in aanmerking komen voor een PGB. Per Wet wordt dit echter verschillend geregeld. Neemt u contact met mij op voor meer informatie.

SVB

SVB staat voor Sociale verzekeringsbank en zorgt voor de administratieve uitvoering van de wetten en regelingen waarbij mensen geld ontvangen. Denk aan het PGB, de kinderbijslag en de AOW.

Trekkingsrecht

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt vanaf dan de batalingen vanuit het budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat is trekkingsrecht.

Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben. De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of zorgkantoor (Awbz of Wet langdurige zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie over.

Verlofregelingen

Bij het combineren van mantelzorg en werk is het goed om te weten dat er verschillende verlofregelingen zijn in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De belangrijkste verlofregelingen waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen zijn:

 • Calamiteitenverlof
 • kortdurend zorgverlof
 • langdurend zorgverlof

 

Deze verlofmogelijkheden zijn wettelijk geregeld. Eventuele afwijkingen staan beschreven in uw arbeidsvoorwaarden of cao. Ik kan u voorlichten over de verschillende mogelijkheden die voor u specifiek van toepassing zijn.

 

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Per 1 januari 2015 is AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis.

 

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wordt de indicatie toegekend, dan kan de aanvrager kiezen voor:

 

 • zorg in een instelling
 • een volledig zorgpakket thuis
 • een persoonsgebonden budget
 • een modulair pakket thuis

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-zorg. Hieraan betalen zorgvragers de eigen bijdrage. In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taken van het zorgkantoor.

 

Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Vanaf 2015 valt verpleging en verzorging aan huis niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige gaat daarbij een centrale rol vervullen. Deze bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

 • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
 • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
 • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
 • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)

 

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

De Jeugdwet richt zich op kinderen en jongeren onder de achttien jaar. Onder de wet vallen onder andere de volgende vormen van zorg:

 • behandeling van jongeren met een psychische stoornis (al dan niet met verblijf);
 • behandeling van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (al dan niet met verblijf);
 • begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening;
 • vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden.

Mantelzorgwaardering

Het mantelzorgcompliment is in 2014 afgeschaft. Veel gemeenten noemen het de mantelzorgwaardering. Iedere gemeente bepaalt nu op haar eigen wijze hoe zij deze waardering aan haar burgers uitgekeren.

Respijtzorg

Vervangende zorg door een vrijwilliger, professional of instelling voor de mantelzorger die er even tussen uit wil. Dat kan variëren van enkele uren, een dag, een weekend of een vakantie.

Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Dit wordt geregeld in de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke Ondersteuning). Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld.

De Wmo wordt per gemeente geregeld.

PGB

Het PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Met een PGB kunt u uw zorg zelf regelen. U bepaalt wie uw zorgverlener wordt en op welke manier u die zorg ontvangt. U sluit zelf een overeenkomst met de zorgverlener van uw keuze. Ook legt u verantwoording af over uw uitgaven en houdt een administratie bij.

Bij zowel de Wmo, Zvw als de Wlz kunt u in aanmerking komen voor een PGB. Per Wet wordt dit echter verschillend geregeld. Neemt u contact met mij op voor meer informatie.

SVB

SVB staat voor Sociale verzekeringsbank en zorgt voor de administratieve uitvoering van de wetten en regelingen waarbij mensen geld ontvangen. Denk aan het PGB, de kinderbijslag en de AOW.

Trekkingsrecht

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt vanaf dan de batalingen vanuit het budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat is trekkingsrecht.

Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben. De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of zorgkantoor (Awbz of Wet langdurige zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie over.

Verlofregelingen

Bij het combineren van mantelzorg en werk is het goed om te weten dat er verschillende verlofregelingen zijn in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De belangrijkste verlofregelingen waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen zijn:

 • Calamiteitenverlof
 • kortdurend zorgverlof
 • langdurend zorgverlof

 

Deze verlofmogelijkheden zijn wettelijk geregeld. Eventuele afwijkingen staan beschreven in uw arbeidsvoorwaarden of cao. Ik kan u voorlichten over de verschillende mogelijkheden die voor u specifiek van toepassing zijn.

 

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Per 1 januari 2015 is AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis.

 

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wordt de indicatie toegekend, dan kan de aanvrager kiezen voor:

 

 • zorg in een instelling
 • een volledig zorgpakket thuis
 • een persoonsgebonden budget
 • een modulair pakket thuis

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-zorg. Hieraan betalen zorgvragers de eigen bijdrage. In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taken van het zorgkantoor.

 

Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Vanaf 2015 valt verpleging en verzorging aan huis niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige gaat daarbij een centrale rol vervullen. Deze bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

 • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
 • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
 • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
 • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)

 

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

De Jeugdwet richt zich op kinderen en jongeren onder de achttien jaar. Onder de wet vallen onder andere de volgende vormen van zorg:

 • behandeling van jongeren met een psychische stoornis (al dan niet met verblijf);
 • behandeling van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (al dan niet met verblijf);
 • begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening;
 • vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden.

Mantelzorgwaardering

Het mantelzorgcompliment is in 2014 afgeschaft. Veel gemeenten noemen het de mantelzorgwaardering. Iedere gemeente bepaalt nu op haar eigen wijze hoe zij deze waardering aan haar burgers uitgekeren.

Respijtzorg

Vervangende zorg door een vrijwilliger, professional of instelling voor de mantelzorger die er even tussen uit wil. Dat kan variëren van enkele uren, een dag, een weekend of een vakantie.

Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Dit wordt geregeld in de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke Ondersteuning). Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld.

De Wmo wordt per gemeente geregeld.

PGB

Het PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Met een PGB kunt u uw zorg zelf regelen. U bepaalt wie uw zorgverlener wordt en op welke manier u die zorg ontvangt. U sluit zelf een overeenkomst met de zorgverlener van uw keuze. Ook legt u verantwoording af over uw uitgaven en houdt een administratie bij.

Bij zowel de Wmo, Zvw als de Wlz kunt u in aanmerking komen voor een PGB. Per Wet wordt dit echter verschillend geregeld. Neemt u contact met mij op voor meer informatie.

SVB

SVB staat voor Sociale verzekeringsbank en zorgt voor de administratieve uitvoering van de wetten en regelingen waarbij mensen geld ontvangen. Denk aan het PGB, de kinderbijslag en de AOW.

Trekkingsrecht

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt vanaf dan de batalingen vanuit het budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat is trekkingsrecht.

Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben. De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of zorgkantoor (Awbz of Wet langdurige zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie over.

Verlofregelingen

Bij het combineren van mantelzorg en werk is het goed om te weten dat er verschillende verlofregelingen zijn in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De belangrijkste verlofregelingen waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen zijn:

 • Calamiteitenverlof
 • kortdurend zorgverlof
 • langdurend zorgverlof

 

Deze verlofmogelijkheden zijn wettelijk geregeld. Eventuele afwijkingen staan beschreven in uw arbeidsvoorwaarden of cao. Ik kan u voorlichten over de verschillende mogelijkheden die voor u specifiek van toepassing zijn.

 

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Per 1 januari 2015 is AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis.

 

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wordt de indicatie toegekend, dan kan de aanvrager kiezen voor:

 

 • zorg in een instelling
 • een volledig zorgpakket thuis
 • een persoonsgebonden budget
 • een modulair pakket thuis

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-zorg. Hieraan betalen zorgvragers de eigen bijdrage. In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taken van het zorgkantoor.

 

Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Vanaf 2015 valt verpleging en verzorging aan huis niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige gaat daarbij een centrale rol vervullen. Deze bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

 • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
 • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
 • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
 • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)

 

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

De normale zorg die gezinsleden voor elkaar hebben, bijvoorbeeld de zorg voor het huishouden of de zorg voor de kinderen. Voor gebruikelijke zorg kunt u geen professionele hulp krijgen.

Jeugdwet

De Jeugdwet richt zich op kinderen en jongeren onder de achttien jaar. Onder de wet vallen onder andere de volgende vormen van zorg:

 • behandeling van jongeren met een psychische stoornis (al dan niet met verblijf);
 • behandeling van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (al dan niet met verblijf);
 • begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening;
 • vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden.

Mantelzorgwaardering

Het mantelzorgcompliment is in 2014 afgeschaft. Veel gemeenten noemen het de mantelzorgwaardering. Iedere gemeente bepaalt nu op haar eigen wijze hoe zij deze waardering aan haar burgers uitgekeren.

Respijtzorg

Vervangende zorg door een vrijwilliger, professional of instelling voor de mantelzorger die er even tussen uit wil. Dat kan variëren van enkele uren, een dag, een weekend of een vakantie.

Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Dit wordt geregeld in de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke Ondersteuning). Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld.

De Wmo wordt per gemeente geregeld.

PGB

Het PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Met een PGB kunt u uw zorg zelf regelen. U bepaalt wie uw zorgverlener wordt en op welke manier u die zorg ontvangt. U sluit zelf een overeenkomst met de zorgverlener van uw keuze. Ook legt u verantwoording af over uw uitgaven en houdt een administratie bij.

Bij zowel de Wmo, Zvw als de Wlz kunt u in aanmerking komen voor een PGB. Per Wet wordt dit echter verschillend geregeld. Neemt u contact met mij op voor meer informatie.

SVB

SVB staat voor Sociale verzekeringsbank en zorgt voor de administratieve uitvoering van de wetten en regelingen waarbij mensen geld ontvangen. Denk aan het PGB, de kinderbijslag en de AOW.

Trekkingsrecht

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt vanaf dan de batalingen vanuit het budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat is trekkingsrecht.

Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben. De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of zorgkantoor (Awbz of Wet langdurige zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie over.

Verlofregelingen

Bij het combineren van mantelzorg en werk is het goed om te weten dat er verschillende verlofregelingen zijn in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De belangrijkste verlofregelingen waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen zijn:

 • Calamiteitenverlof
 • kortdurend zorgverlof
 • langdurend zorgverlof

 

Deze verlofmogelijkheden zijn wettelijk geregeld. Eventuele afwijkingen staan beschreven in uw arbeidsvoorwaarden of cao. Ik kan u voorlichten over de verschillende mogelijkheden die voor u specifiek van toepassing zijn.

 

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Per 1 januari 2015 is AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis.

 

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wordt de indicatie toegekend, dan kan de aanvrager kiezen voor:

 

 • zorg in een instelling
 • een volledig zorgpakket thuis
 • een persoonsgebonden budget
 • een modulair pakket thuis

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-zorg. Hieraan betalen zorgvragers de eigen bijdrage. In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taken van het zorgkantoor.

 

Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Vanaf 2015 valt verpleging en verzorging aan huis niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige gaat daarbij een centrale rol vervullen. Deze bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

 • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
 • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
 • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
 • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)

 

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

Een deel van de kosten die mensen met een Wlz-indicatie of Wmo-voorziening maken, moet men zelf betalen. Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is inkomens- en vermogensafhankelijk.

Gebruikelijke zorg

De normale zorg die gezinsleden voor elkaar hebben, bijvoorbeeld de zorg voor het huishouden of de zorg voor de kinderen. Voor gebruikelijke zorg kunt u geen professionele hulp krijgen.

Jeugdwet

De Jeugdwet richt zich op kinderen en jongeren onder de achttien jaar. Onder de wet vallen onder andere de volgende vormen van zorg:

 • behandeling van jongeren met een psychische stoornis (al dan niet met verblijf);
 • behandeling van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (al dan niet met verblijf);
 • begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening;
 • vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden.

Mantelzorgwaardering

Het mantelzorgcompliment is in 2014 afgeschaft. Veel gemeenten noemen het de mantelzorgwaardering. Iedere gemeente bepaalt nu op haar eigen wijze hoe zij deze waardering aan haar burgers uitgekeren.

Respijtzorg

Vervangende zorg door een vrijwilliger, professional of instelling voor de mantelzorger die er even tussen uit wil. Dat kan variëren van enkele uren, een dag, een weekend of een vakantie.

Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Dit wordt geregeld in de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke Ondersteuning). Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld.

De Wmo wordt per gemeente geregeld.

PGB

Het PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Met een PGB kunt u uw zorg zelf regelen. U bepaalt wie uw zorgverlener wordt en op welke manier u die zorg ontvangt. U sluit zelf een overeenkomst met de zorgverlener van uw keuze. Ook legt u verantwoording af over uw uitgaven en houdt een administratie bij.

Bij zowel de Wmo, Zvw als de Wlz kunt u in aanmerking komen voor een PGB. Per Wet wordt dit echter verschillend geregeld. Neemt u contact met mij op voor meer informatie.

SVB

SVB staat voor Sociale verzekeringsbank en zorgt voor de administratieve uitvoering van de wetten en regelingen waarbij mensen geld ontvangen. Denk aan het PGB, de kinderbijslag en de AOW.

Trekkingsrecht

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt vanaf dan de batalingen vanuit het budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat is trekkingsrecht.

Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben. De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of zorgkantoor (Awbz of Wet langdurige zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie over.

Verlofregelingen

Bij het combineren van mantelzorg en werk is het goed om te weten dat er verschillende verlofregelingen zijn in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De belangrijkste verlofregelingen waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen zijn:

 • Calamiteitenverlof
 • kortdurend zorgverlof
 • langdurend zorgverlof

 

Deze verlofmogelijkheden zijn wettelijk geregeld. Eventuele afwijkingen staan beschreven in uw arbeidsvoorwaarden of cao. Ik kan u voorlichten over de verschillende mogelijkheden die voor u specifiek van toepassing zijn.

 

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Per 1 januari 2015 is AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis.

 

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wordt de indicatie toegekend, dan kan de aanvrager kiezen voor:

 

 • zorg in een instelling
 • een volledig zorgpakket thuis
 • een persoonsgebonden budget
 • een modulair pakket thuis

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-zorg. Hieraan betalen zorgvragers de eigen bijdrage. In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taken van het zorgkantoor.

 

Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Vanaf 2015 valt verpleging en verzorging aan huis niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige gaat daarbij een centrale rol vervullen. Deze bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

 • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
 • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
 • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
 • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)

 

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

De indicaties voor Wlz-zorg worden door het Centraal indicatiestelling Zorg gedaan. Deze organisatie onderzoekt of iemand Wlz-zorg nodig heeft.

Eigen bijdrage

Een deel van de kosten die mensen met een Wlz-indicatie of Wmo-voorziening maken, moet men zelf betalen. Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is inkomens- en vermogensafhankelijk.

Gebruikelijke zorg

De normale zorg die gezinsleden voor elkaar hebben, bijvoorbeeld de zorg voor het huishouden of de zorg voor de kinderen. Voor gebruikelijke zorg kunt u geen professionele hulp krijgen.

Jeugdwet

De Jeugdwet richt zich op kinderen en jongeren onder de achttien jaar. Onder de wet vallen onder andere de volgende vormen van zorg:

 • behandeling van jongeren met een psychische stoornis (al dan niet met verblijf);
 • behandeling van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (al dan niet met verblijf);
 • begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening;
 • vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden.

Mantelzorgwaardering

Het mantelzorgcompliment is in 2014 afgeschaft. Veel gemeenten noemen het de mantelzorgwaardering. Iedere gemeente bepaalt nu op haar eigen wijze hoe zij deze waardering aan haar burgers uitgekeren.

Respijtzorg

Vervangende zorg door een vrijwilliger, professional of instelling voor de mantelzorger die er even tussen uit wil. Dat kan variëren van enkele uren, een dag, een weekend of een vakantie.

Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Dit wordt geregeld in de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke Ondersteuning). Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld.

De Wmo wordt per gemeente geregeld.

PGB

Het PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Met een PGB kunt u uw zorg zelf regelen. U bepaalt wie uw zorgverlener wordt en op welke manier u die zorg ontvangt. U sluit zelf een overeenkomst met de zorgverlener van uw keuze. Ook legt u verantwoording af over uw uitgaven en houdt een administratie bij.

Bij zowel de Wmo, Zvw als de Wlz kunt u in aanmerking komen voor een PGB. Per Wet wordt dit echter verschillend geregeld. Neemt u contact met mij op voor meer informatie.

SVB

SVB staat voor Sociale verzekeringsbank en zorgt voor de administratieve uitvoering van de wetten en regelingen waarbij mensen geld ontvangen. Denk aan het PGB, de kinderbijslag en de AOW.

Trekkingsrecht

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt vanaf dan de batalingen vanuit het budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat is trekkingsrecht.

Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben. De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of zorgkantoor (Awbz of Wet langdurige zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie over.

Verlofregelingen

Bij het combineren van mantelzorg en werk is het goed om te weten dat er verschillende verlofregelingen zijn in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De belangrijkste verlofregelingen waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen zijn:

 • Calamiteitenverlof
 • kortdurend zorgverlof
 • langdurend zorgverlof

 

Deze verlofmogelijkheden zijn wettelijk geregeld. Eventuele afwijkingen staan beschreven in uw arbeidsvoorwaarden of cao. Ik kan u voorlichten over de verschillende mogelijkheden die voor u specifiek van toepassing zijn.

 

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Per 1 januari 2015 is AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis.

 

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wordt de indicatie toegekend, dan kan de aanvrager kiezen voor:

 

 • zorg in een instelling
 • een volledig zorgpakket thuis
 • een persoonsgebonden budget
 • een modulair pakket thuis

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-zorg. Hieraan betalen zorgvragers de eigen bijdrage. In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taken van het zorgkantoor.

 

Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Vanaf 2015 valt verpleging en verzorging aan huis niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige gaat daarbij een centrale rol vervullen. Deze bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

 • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
 • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
 • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
 • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)

 

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

Hebt u een handicap of chronische ziekte? Maak dan gebruik van de aftrek van specifieke zorgkosten of van andere belastingvoordelen. U leest hier u alles over de mogelijkheden.

CAK

 

Het CAK staat voor Centraal Administratie Kantoor. Dit is de organisatie die onder andere de eigen bijdrage (zie verderop in deze lijst) voor de Wlz en de Wmo berekent en incasseert.

 

CIZ

De indicaties voor Wlz-zorg worden door het Centraal indicatiestelling Zorg gedaan. Deze organisatie onderzoekt of iemand Wlz-zorg nodig heeft.

Eigen bijdrage

Een deel van de kosten die mensen met een Wlz-indicatie of Wmo-voorziening maken, moet men zelf betalen. Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is inkomens- en vermogensafhankelijk.

Gebruikelijke zorg

De normale zorg die gezinsleden voor elkaar hebben, bijvoorbeeld de zorg voor het huishouden of de zorg voor de kinderen. Voor gebruikelijke zorg kunt u geen professionele hulp krijgen.

Jeugdwet

De Jeugdwet richt zich op kinderen en jongeren onder de achttien jaar. Onder de wet vallen onder andere de volgende vormen van zorg:

 • behandeling van jongeren met een psychische stoornis (al dan niet met verblijf);
 • behandeling van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (al dan niet met verblijf);
 • begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening;
 • vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden.

Mantelzorgwaardering

Het mantelzorgcompliment is in 2014 afgeschaft. Veel gemeenten noemen het de mantelzorgwaardering. Iedere gemeente bepaalt nu op haar eigen wijze hoe zij deze waardering aan haar burgers uitgekeren.

Respijtzorg

Vervangende zorg door een vrijwilliger, professional of instelling voor de mantelzorger die er even tussen uit wil. Dat kan variëren van enkele uren, een dag, een weekend of een vakantie.

Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Dit wordt geregeld in de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke Ondersteuning). Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld.

De Wmo wordt per gemeente geregeld.

PGB

Het PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Met een PGB kunt u uw zorg zelf regelen. U bepaalt wie uw zorgverlener wordt en op welke manier u die zorg ontvangt. U sluit zelf een overeenkomst met de zorgverlener van uw keuze. Ook legt u verantwoording af over uw uitgaven en houdt een administratie bij.

Bij zowel de Wmo, Zvw als de Wlz kunt u in aanmerking komen voor een PGB. Per Wet wordt dit echter verschillend geregeld. Neemt u contact met mij op voor meer informatie.

SVB

SVB staat voor Sociale verzekeringsbank en zorgt voor de administratieve uitvoering van de wetten en regelingen waarbij mensen geld ontvangen. Denk aan het PGB, de kinderbijslag en de AOW.

Trekkingsrecht

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt vanaf dan de batalingen vanuit het budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat is trekkingsrecht.

Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben. De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of zorgkantoor (Awbz of Wet langdurige zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie over.

Verlofregelingen

Bij het combineren van mantelzorg en werk is het goed om te weten dat er verschillende verlofregelingen zijn in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De belangrijkste verlofregelingen waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen zijn:

 • Calamiteitenverlof
 • kortdurend zorgverlof
 • langdurend zorgverlof

 

Deze verlofmogelijkheden zijn wettelijk geregeld. Eventuele afwijkingen staan beschreven in uw arbeidsvoorwaarden of cao. Ik kan u voorlichten over de verschillende mogelijkheden die voor u specifiek van toepassing zijn.

 

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Per 1 januari 2015 is AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis.

 

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wordt de indicatie toegekend, dan kan de aanvrager kiezen voor:

 

 • zorg in een instelling
 • een volledig zorgpakket thuis
 • een persoonsgebonden budget
 • een modulair pakket thuis

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-zorg. Hieraan betalen zorgvragers de eigen bijdrage. In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taken van het zorgkantoor.

 

Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Vanaf 2015 valt verpleging en verzorging aan huis niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige gaat daarbij een centrale rol vervullen. Deze bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

 • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
 • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
 • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
 • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)

 

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

Op zoek naar de betekening van een bepaalde term of organisatie? Leest het in deze begrippenlijst voor mantelzorgers. 

Belastingvoordeel

Hebt u een handicap of chronische ziekte? Maak dan gebruik van de aftrek van specifieke zorgkosten of van andere belastingvoordelen. U leest hier u alles over de mogelijkheden.

CAK

 

Het CAK staat voor Centraal Administratie Kantoor. Dit is de organisatie die onder andere de eigen bijdrage (zie verderop in deze lijst) voor de Wlz en de Wmo berekent en incasseert.

 

CIZ

De indicaties voor Wlz-zorg worden door het Centraal indicatiestelling Zorg gedaan. Deze organisatie onderzoekt of iemand Wlz-zorg nodig heeft.

Eigen bijdrage

Een deel van de kosten die mensen met een Wlz-indicatie of Wmo-voorziening maken, moet men zelf betalen. Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is inkomens- en vermogensafhankelijk.

Gebruikelijke zorg

De normale zorg die gezinsleden voor elkaar hebben, bijvoorbeeld de zorg voor het huishouden of de zorg voor de kinderen. Voor gebruikelijke zorg kunt u geen professionele hulp krijgen.

Jeugdwet

De Jeugdwet richt zich op kinderen en jongeren onder de achttien jaar. Onder de wet vallen onder andere de volgende vormen van zorg:

 • behandeling van jongeren met een psychische stoornis (al dan niet met verblijf);
 • behandeling van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (al dan niet met verblijf);
 • begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening;
 • vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden.

Mantelzorgwaardering

Het mantelzorgcompliment is in 2014 afgeschaft. Veel gemeenten noemen het de mantelzorgwaardering. Iedere gemeente bepaalt nu op haar eigen wijze hoe zij deze waardering aan haar burgers uitgekeren.

Respijtzorg

Vervangende zorg door een vrijwilliger, professional of instelling voor de mantelzorger die er even tussen uit wil. Dat kan variëren van enkele uren, een dag, een weekend of een vakantie.

Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Dit wordt geregeld in de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke Ondersteuning). Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld.

De Wmo wordt per gemeente geregeld.

PGB

Het PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Met een PGB kunt u uw zorg zelf regelen. U bepaalt wie uw zorgverlener wordt en op welke manier u die zorg ontvangt. U sluit zelf een overeenkomst met de zorgverlener van uw keuze. Ook legt u verantwoording af over uw uitgaven en houdt een administratie bij.

Bij zowel de Wmo, Zvw als de Wlz kunt u in aanmerking komen voor een PGB. Per Wet wordt dit echter verschillend geregeld. Neemt u contact met mij op voor meer informatie.

SVB

SVB staat voor Sociale verzekeringsbank en zorgt voor de administratieve uitvoering van de wetten en regelingen waarbij mensen geld ontvangen. Denk aan het PGB, de kinderbijslag en de AOW.

Trekkingsrecht

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt vanaf dan de batalingen vanuit het budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat is trekkingsrecht.

Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben. De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of zorgkantoor (Awbz of Wet langdurige zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie over.

Verlofregelingen

Bij het combineren van mantelzorg en werk is het goed om te weten dat er verschillende verlofregelingen zijn in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De belangrijkste verlofregelingen waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen zijn:

 • Calamiteitenverlof
 • kortdurend zorgverlof
 • langdurend zorgverlof

 

Deze verlofmogelijkheden zijn wettelijk geregeld. Eventuele afwijkingen staan beschreven in uw arbeidsvoorwaarden of cao. Ik kan u voorlichten over de verschillende mogelijkheden die voor u specifiek van toepassing zijn.

 

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Per 1 januari 2015 is AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis.

 

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wordt de indicatie toegekend, dan kan de aanvrager kiezen voor:

 

 • zorg in een instelling
 • een volledig zorgpakket thuis
 • een persoonsgebonden budget
 • een modulair pakket thuis

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-zorg. Hieraan betalen zorgvragers de eigen bijdrage. In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taken van het zorgkantoor.

 

Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Vanaf 2015 valt verpleging en verzorging aan huis niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige gaat daarbij een centrale rol vervullen. Deze bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor:

 • verpleging en verzorging thuis (thuiszorg)
 • de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek
 • de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking
 • de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg)

 

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

Skip to content