Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar kijkt vooral naar waar je als mantelzorger behoefte aan hebt om het zorgen op een goede manier vol te kunnen blijven houden.

Een mantelzorgmakelaar ondersteunt je met kennis en ervaring

Zorg je voor iemand met een ziekte, aandoening, stoornis of beperking, die dicht bij je staat? Bijvoorbeeld jouw partner, kind, een ouder of iemand uit de vriendenkring? Dan ben je mantelzorger.

Als mantelzorger vind je het waarschijnlijk vanzelfsprekend dat je klaar staat en zorgt. Wie moet het anders doen? Maar tegelijkertijd loop je er ook tegenaan dat het veel tijd en energie kost en dat soms de emotionele druk wel eens hoog kan zijn.

En dan krijg je ook nog eens van maken met al die regeltjes. Voor het één moet je bij de gemeente zijn, voor het ander weer bij het zorgkantoor of de zorgverzekeraar. Tijdrovend en ingewikkeld. Daar zit je als mantelzorger niet op te wachten!

Wat kan een mantelzorgmakelaar voor jou betekenen?

Wij maken samen met jou een overzicht van wat er speelt. En bespreken vervolgens de mogelijkheden. Afhankelijk van waar je vooral tegenaan loopt. Dat kan over van alles en nog wat gaan. Bijvoorbeeld op het gebied van de combinatie werk en zorgen. Vervolgens bekijken we samen wat er geregeld kan worden om de balans terug te vinden. Jij bepaalt wat nodig is en jij neemt de beslissingen.

Een mantelzorgmakelaar helpt en ondersteunt

Een mantelzorgmakelaar kan helpen bij het aanvragen van een indicatie vanuit de verschillende zorgwetten.
En informatie geven over Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet Langdurige Zorg (Wlz), Jeugdwet of Zorgverzekeringswet (Zvw).
Maar ook ondersteunen bij het aanvragen een Persoonsgebonden Budget (pgb). Of het afstemmen van werk en privé met uw werkgever.
En ook helpen wij bij het op orde krijgen van de administratie en het invullen van formulieren.

Jeanet Kraaij en Nienke Boekhout

Onze dienstverlening als mantelzorgmakelaar werd voorheen uitgevoerd onder de namen Thuis in Mantelzorg en Jeanet Kraaij Zorgregelaar. Maar per 1 januari 2020 hebben we beide ondernemingen samengevoegd tot een nieuwe onderneming Thuis in Cliëntondersteuning.

De meeste van onze cliëntondersteuners van Thuis in Cliëntondersteuning zijn ook mantelzorgmakelaar, net als wij. Wij zijn HBO-opgeleid en lid van de beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM) en geregistreerd bij het register van mantelzorgmakelaars bij het registerplein

Vergoeding Mantelzorgmakelaar

Veel zorgverzekeraars hebben in hun aanvullende pakketten een vergoeding voor de mantelzorgmakelaar opgenomen. In veel gevallen moet je wel eerst toestemming vragen aan je verzekeraar om een mantelzorgmakelaar vanuit je verzekering te mogen inzetten. Kijk voor een vergoedingenoverzicht hier.

Mocht je geen vergoeding hebben voor mantelzorgmakelaar vanuit je verzekering, kijk dan hier of jouw gemeente een overeenkomst met ons heeft. Of vraag aan je gemeente of zij onze ondersteuning willen betalen vanuit onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:

Bel of mail ons:
Telefoon: 085 303 30 75 (algemeen nummer Thuis in Clientondersteuning)
email: via ons contactformulier

Skip to content