Cliëntondersteuning en maatregelen rondom Corona

Met als motto “Cliëntondersteuning op anderhalve meter” start Thuis in Clientondersteuning weer met het inplannen van huisbezoeken.

Wij volgen hierin de landelijk richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Hierbij staat de veiligheid van onze cliënten en cliëntondersteuners voorop.

Huisbezoeken weer mogelijk door Cliëntondersteuning op anderhalve meter

In de afgelopen maanden is het voor Thuisincliëntondersteuning niet mogelijk geweest om huisbezoeken af te leggen. Op uitzondering na. Veel afspraken hebben gelukkig alsnog kunnen plaatsvinden met behulp van moderne communicatiemiddelen, zoals beeldbellen. Het corona virus lijkt nu een onder controle te komen. Daarom starten we weer voorzichtig met de huisbezoeken. Daar waar dat mogelijk en verantwoord is.  

Clientondersteuning op anderhalve meter naast COVID-19 check

Om de veiligheid voor u en ons te waarborgen stellen wij u vooraf een aantal vragen. Deze vragen stellen wij u bij het bevestigen van en vóór aanvang van de afspraak. Als uit de antwoorden geen mogelijke COVID-19 risico’s zijn te herleiden kan het gesprek plaatsvinden. Bij u thuis of op locatie. Dit zijn de vragen die gesteld worden:

  1. Heeft u last van één of meerdere symptomen: neusverkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid? Heeft u koorts (vanaf 38°C)? Ook als u een beetje last heeft: graag melden.
  2. Heeft u huisgenoten of gezinsleden met deze symptomen?
  3. Heeft u in de afgelopen 48 uur klachten gehad zoals bij vraag 1 gesteld? 
  4. Is er bij uzelf of bij één van uw huisgenoten/gezinsleden in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
  5. Bent u genezen van corona korter dan 14 dagen geleden?
  6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Als 1 van deze vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, kunnen we het huisbezoek helaas niet door laten gaan. Bij twijfel, overleg met uw arts. Indien mogelijk ondersteunen wij op afstand. Via beeldbellen, de telefoon of via e-mail. Zodoende kunnen wij u toch van dienst zijn.

Algemene hygiëne richtlijnen

We volgen bij een afspraak/huisbezoek de richtlijnen zoals afgegeven door de overheid en het RIVM. Die zijn als volgt:

  • Wij reinigen onze handen voorafgaand en na afloop van het gesprek. Doet u dat ook?
  • We houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • We schudden geen handen
  • Wij doen een verzoek aan u om de aanwezigheid te beperken tot één ouder, familielid of begeleider tijdens het gesprek.

Heeft u vragen?

Wij zijn blij met de versoepeling van de coronamaatregelen waardoor we weer cliënten volop kunnen ondersteunen. Heeft u vragen? Kijk dan voor meer informatie ook op Thuis in Clientondersteuning. U vindt het juiste telefoonnummer en het emailadres bij contact.