Campagne Cliëntondersteuning

Veel mensen weten niet dat ze gebruik kunnen maken van een cliëntondersteuner bij het zoeken naar passende zorg en ondersteuning. Daarom is een campagne gestart: de Co-campagne.
Co staat voor cliëntondersteuner.

Start campagne cliëntondersteuning

De campagne Clientondersteuning begint bij een bezoek aan de website www.clientondersteuning.co.nl. Want daar staan video’s en artikelen waarin mensen over hun ervaringen met cliëntondersteuning vertellen. Daarnaast kunt u eenvoudig zien waar in uw buurt een cliëntondersteuner (Co) te vinden is. In de komende maanden zal de campagne cliëntondersteuning onder meer via social media verspreid worden.

Waarom Campagne Cliëntondersteuning?

Voorbeelden om te noemen:
Jan is mantelzorger voor zijn zwager Frank. Die heeft een Wlz-indicatie:
“Een cliëntondersteuner geeft rust in alle regelgeving. We hadden er zeker een jaar langer over gedaan als cliëntondersteuner Wendy er niet was geweest.”

Caspar zocht zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis:
“Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot dat Juliëtte niet meer thuis zou wonen. Ik sluit ook niet uit dat ons gezin  niet meer bij elkaar was, dat ik niet meer bij mijn vrouw was, omdat je elkaar volledig kwijtraakt in alleen maar zorg leveren.”[NK1]

Campagne Clientondersteuning laat meer zien

Wlz indicatie
Heeft u een Wlz-indicatie, omdat u vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg nodig heeft? Dan kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning via uw zorgkantoor of bij WlzClientondersteuning.nl.

Wmo-indicatie
Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen via hun gemeente cliëntondersteuning krijgen. In een aantal gemeenten kunt u bij Thuis in Clientondersteuning terecht voor ondersteuning.

Wat kan een cliënt­ondersteuner (Co) voor u betekenen?

Een Co is uw persoonlijke gids in de zorg. Want een cliëntondersteuner stelt uw wensen centraal. Het gaat erom hoe u uw leven wilt inrichten. En een cliëntondersteuner regelt zaken voor u en uw naasten als u dat niet (meer) lukt. een Co oordeelt niet. En is goed op de hoogte van de (lokale) mogelijkheden. Hij helpt u bij het vinden van passende zorg of ondersteuning.
Kortom: Een Co is iemand die u op weg helpt. De hulp van een cliëntondersteuner kost u niets.

Wilt u in contact komen met een clientondersteuner? Neem dan contact met ons op!
Meer informatie kunt u ook vinden op de website van ThuisinClientondersteuning.nl

Thuis in Clientondersteuning tekent netwerkconvenant

Thuis in Clientondersteuning heeft op woensdag 18 december een netwerkconvenant getekend tussen MEE Drenthe, Thuis in Cliëntondersteuning, Welzijn Mensenwerk, Zorggroep Noorderboog en de gemeente Meppel.

Meppel – 18 januari 2020
Op deze manier bundelen wij onze krachten op het gebied van onafhankelijke clientondersteuning voor alle inwoners van de gemeente Meppel. Binnen dit netwerk maken wij gebruik van elkaars kennis en ervaring zodat jouw vraag door de juiste organisatie kan worden opgepakt. Voor jou als inwoner is deze ondersteuning gratis en onafhankelijk. Klik hier voor meer informatie.

Skip to content