Info voor Gemeenten

Koplopergemeenten cliëntondersteuning aan de slag met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning.

Koplopergemeenten Cliëntondersteuning adviseren de gemeenten om zorgtaken niet langer bij één organisatie neer te leggen. Want hoe fijn zou het voor uw inwoners zijn, wanneer zij zelf de keuze van hun cliëntondersteuner kunnen bepalen. Immers, was de reden voor de hele verandering rond de Wmo niet om cliënten zelf meer keuzevrijheid te geven. Zelf kunnen kiezen wie zij aan hun bed willen hebben? En in hoeverre geldt dat ook voor de ondersteuning die zij mogen ontvangen?

Koplopergemeenten cliëntondersteuning adviseren: samenwerking en elkaar versterken

In de gemeenten waar Thuis in Cliëntondersteuning werkzaam is, is samenwerking en elkaar versterken een groot goed.
Als cliëntondersteuners en mantelzorgmakelaars werken wij in een speelveld met andere cliëntondersteuningsorganisaties. Wij werken intensief samen om daarmee de cliënt en mantelzorger optimaal te kunnen ondersteunen. Ook hebben wij als Thuis in Cliëntondersteuning overeenkomsten met zorgkantoren. Daardoor kunnen wij in veel gemeenten ook gratis  onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wet Langdurige Zorg (Wlz) bieden.

Dezelfde cliëntondersteuner behouden

Doordat wij zowel cliëntondersteuning wmo als wlz bieden hoeven mensen niet te wisselen van cliëntondersteuner. Wij kunnen de cliënt blijven ondersteunen gedurende het gehele proces in de overgang van Wmo naar Wlz. Want helaas zijn er veel ziektebeelden die beginnen in de Wmo, maar die op een bepaald moment over moeten naar de Wlz. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dementie, ALS, parkinson etc.

Het is voor mensen die hiermee te maken hebben van toegevoegde waarde dat ze ondersteund kunnen blijven worden door dezelfde vertrouwde cliëntondersteuner. Ondanks dat de financieringsstroom wijzigt.

Koplopergemeenten Cliëntondersteuning

Om de ontwikkeling van cliëntondersteuning een impuls te geven starten in 2017  de VNG, Ieder(In) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, het project “Koplopers Cliëntondersteuning” . Het project faciliteert en stimuleert de kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen gemeente, aanbieders en inwoners.

De gemeente Meppel en de Fryske Marren zijn beiden koplopergemeenten en daarmee een ambassadeur in de regio.

Kwaliteit en ontwikkeling

Alle cliëntondersteuners van Thuis in Cliëntondersteuning zijn HBO-opgeleid en lid van de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking (BCMB) e/o geregistreerd in het register Cliëntondersteuners bij het Registerplein. Al onze mantelzorgmakelaars zijn lid van de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM) en geregistreerd in het register Mantelzorgmakelaars bij het registerplein.

Doordat cliëntondersteuning een relatief nieuw beroep is en doordat wet en regelgeving doorlopend verandert en bijgestuurd wordt, hebben wij scholing, intervisie en ethische dilemma’s hoog op de agenda staan. De praktijk leert dat het ons helpt ons vak verder te professionaliseren.

Meer informatie over de mogelijkheden?

De ervaring leert dat de gemeenten waar wij werkzaam zijn de voordelen ervaren van onze kennis op aanpalende terreinen naast de Wmo. Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met:

Jeanet Kraaij

Telefoonnummer: 0522 74 54 78
Mail: via ons contactformulier

Nienke Boekhout

Telefoonnummer: 038 303 30 75
Mail: via ons contactformulier

Skip to content