clientondersteuning, Wlz, Wmo

Cliëntondersteuning harder nodig dan ooit!

Vanwege het Coronavirus zijn alle cliëntondersteuners van Thuis in Cliëntondersteuning pro-actief clienten aan het benaderen om te kijken waar ze kunnen ondersteunen.

Clientondersteuning harder nodig

Het coronavirus heeft ontzettend veel impact op onze samenleving! Het legt een enorme druk op onze gezondheidszorg en hulpverleners. Dit kan het vinden van de juiste zorg bemoeilijken. Wij kunnen ons voorstellen dat u juist nu extra ondersteuning kunt gebruiken bij het vormgeven van de juiste zorg.

Maatregelen ingrijpend en daarom is Clientondersteuning harder nodig

Al deze maatregelen die het kabinet heeft moeten nemen zijn heel ingrijpend voor zowel de client als hun familieleden. Maar wij begrijpen ook dat dit noodzakelijk is om deze maatregelen te nemen. Deze bescherming is nodig. Juist nu krijgen mantelzorgers een extra hoge last op hun schouders. Even ontspannen is er dan niet bij na de zorg voor een ouder wordende ouder, gehandicapt kind of een chronisch zieke naaste. 

Alle clientondersteuners van Thuis in Cliëntondersteuning zijn zich hier bewust van en kijken pro actief waar ze kunnen ondersteunen. Juist nu is clientondersteuning harder nodig dan ooit! Onze clientondersteuners informeren over eventuele alternatieven voor het wegvallen van de zorg. Indien nodig ondersteunen wij bij het vinden van vervanging of het bedenken van creatieve oplossingen. 
Wij bieden een luisterend oor en kijken wat nog wel kan.

Aangepaste dienstverlening

Wij vinden het belangrijk dat het coronavirus zo min mogelijk kan krijgt om zich te verspreiden. Daarom passen wij onze dienstverlening enigszins aan. Onze dienstverlening zal zoveel mogelijk telefonisch of online plaatsvinden. Alleen in die specifieke gevallen waarbij het echt niet anders kan, zullen wij op huis bezoek gaan. Daarbij hanteren wij strikte hygiëne richtlijnen volgens het RIVM.

Wij gaan er vanuit dat clienten en hun naasten zelf ook hun risico’s beoordelen. Raadpleeg daarvoor regelmatig de actuele informatie van het RIVM. (www.rivm.nl).

Behoefte aan een gesprek?

Heb jij behoefte aan een gesprek om je zorgen te delen? Heb je hulp nodig bij het regelen van praktische zaken? Of vragen over de zorg? Neem dan contact op met Thuis in Clientondersteuning via 085 303 29 85.

Samen komen we verder! 

Previous ArticleNext Article
Skip to content